Zoneregeling voor vloerverwarming

Voorbeeld van zoneregeling voor vloerverwarming. Er zijn drie zones: woonkamer, keuken en werkkamer. De thermostaten meten en regelen de temperatuur in iedere zone en sturen de zoneregelaar aan. In iedere zone wordt de watertoevoer in de vloerverwarming geregeld door thermische motoren.

Met zoneregeling kan vloerverwarming slim aangestuurd worden per kamer, in plaats van als één geheel.

Er wordt een zoneregelaar geïnstalleerd bij de verdeler van de vloerverwarming. Deze zoneregelaar stuurt de groepen van de verdeler aan via thermische motoren. In de kamers wordt de temperatuur gemeten door draadloze thermostaten.

Zoneregeling is eenvoudig zelf te installeren in bestaande vloerverwarmingen en is handig in te stellen en te bedienen met een app.

Een zoneregelaar voor zoneregeling voor vloerverwarming. Een zoneregelaar regelt de toevoer van warm water naar de groepen van de vloerverwarming verdeler.

Zoneregelaar voor de vloerverwarming verdeler

Een zoneregelaar regelt de toevoer van warm water naar de groepen van de vloerverwarming.

Groepen zijn een of meerdere vloerverwarming slangen die in de betreffende kamers aangelegd zijn. In een woonkamer liggen vaak drie tot vijf groepen. Dit is namelijk de ruimte met het grootste oppervlak en de grootste warmtebehoefte. In andere ruimtes, waar het oppervlak en de warmtebehoefte lager is, liggen meestal een of twee groepen.

Als de vloerverwarming verdeler uitgerust is met een pomp, dan stuurt de zoneregelaar deze ook aan. De zoneregelaar zet de pomp aan als een of meerdere groepen verwarmd worden. De pomp wordt uitgezet als alle groepen gesloten zijn.

Productinformatie over de zoneregelaar

Een thermische motor voor zoneregeling voor vloerverwarming. Een thermische motor opent en sluit de toevoer van warm water naar de groepen van de vloerverwarming. Thermische motoren worden aangestuurd door een zoneregelaar.

Thermische motoren voor de vloerverwarming verdeler

Thermische motoren openen en sluiten de toevoer van warm water naar de groepen van de vloerverwarming.

Thermische motoren worden elektrisch aangestuurd door de zoneregelaar. Als een kamer verwarmd moet worden, worden de aan die kamer toegewezen thermische motoren geactiveerd door de zoneregelaar. De thermische motoren bedienen vervolgens de afsluiters op de verdeler en openen de watertoevoer van de betreffende groepen. De vloer in de kamer wordt warm.

Thermische motoren worden gemonteerd op de afsluiters van de groepen. Afsluiters zijn de kranen per groep. De montage van thermische motoren is eenvoudig zelf te doen, zonder hulp van een installateur.

Productinformatie over de thermische motor
Een thermische motor is eenvoudig in drie stappen te monteren. Schroef de dop van de afsluiter van een groep van de vloerverwarming verdeler eraf.

Schroef de dop van de afsluiter eraf

Stap twee van de montage van een thermische motor. Schroef de adapter van de thermische motor op de schroefdraad van de afsluiter van de vloerverwarming verdeler.

Schroef de adapter van de thermische motor erop

Stap drie van de montage van een thermische motor. Klik de thermische motor op de adapter. De thermische motor op deze groep van de vloerverwarming verdeler kan nu aangestuurd worden door een zoneregelaar.

Klik de thermische motor op de adapter

Draadloze thermostaten meten de temperatuur in de kamers en sturen de zoneregelaar aan. De thermostaten zijn 'de baas' over de zoneregelaar en bepalen hoe de vloerverwarming slim aangestuurd wordt.

Draadloze thermostaten voor de zoneregelaar

In elke zone wordt de temperatuur gemeten en geregeld door een draadloze thermostaat.

De thermostaat stuurt een draadloos signaal naar de zoneregelaar als er verwarmd moet worden in een zone. De zoneregelaar activeert de thermische motoren in die betreffende zone, zodat er warm water in de vloer kan stromen.

Thermostaten zijn bedoeld voor belangrijke zones zoals de woonkamer, keuken, badkamer en kantoor. Belangrijke zones zijn kamers die de warmtebron moeten kunnen aansturen.

Een thermostaat is eenvoudig zelf te installeren, op 1,5 meter hoogte aan een binnenwand, buiten invloeden van zon, koudeval van ramen, open haard of tocht.

Productinformatie over de thermostaatZoneregeling voor vloerverwarming kopen

Er zijn twee soorten zoneregeling voor vloerverwarming. Het type dat je nodig hebt is afhankelijk van de warmtebron.

Bekijk het productoverzicht:

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14